بازسازی خانه در اصفهان

هر ساختمان و بنایی باتوجه به مصالح و متریال اسفاده شده درزمان ساخت، دارای یک عمر مفید و قابل استفاده است. یک ساختمان می تواند مسکونی، تجار، اداری، هتل، بیمارستان و … باشد. بناهای مختلف با توجه به عوامل محیطی مانند آفتاب، باران، گذر زمان و حتی طوفان، زلزله، سیل و … مقاومت خود را از دست می دهند و ممکن است کارایی اولیه خود را نداشته باشند. 

 فردوسی حکیم در وصف شاهنامه خود به صورت کنایه آمیز به سست بود بنا در برابر باد و باران اشاره می کند ( پی افکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند) 

حتما برای شما هم پیش آمده که برای راه اندازی کسب و کار خود به دنبال یک مغازه یا دفتر کار بوده اید ولی باتوجه به نوع کسب و کار و نوع مخاطبین و مشتریان خود، مجبور به انجام تغییرات و حتی جابجایی در عوامل اصلی بنا مانند دیوارها، آشپزخانه، سیستم روشنایی، اتاق ها، ورودی و … شده اید. در انجام عملا شما نیاز به انجام فعالیت های بازسازی دارید. 

بازسازی خانه در اصفهان