سالن زیبایی شهرزاد

1396

تاریخ اجرا

40 روز کاری

مدت اجرا

60 مترمربع

متراژ پروژه

25 میلیون تومان

بودجه تقریبی