باغ آلو (باغ تالار)

1394

تاریخ اجرا

60 روز کاری

مدت اجرا

3000 مترمربع

متراژ پروژه