پروژه باغ زیار

1397

تاریخ اجرا

90 روز کاری

مدت اجرا

100 مترمربع

متراژ پروژه