با خرید از اولین مجموعه فروشگاه های پالادیوم دارنده ی کارت تخفیف نقره ای(میزان تخفیفات مشخص شده) و با دومین خرید از مجموعه، دارنده ی کارت تخفیف طلایی میشوید.