پروژه شیخ صدوق 

کارفرما : آقای قدیریان

متراژ : ۱۲۰ متر مربع

کاربری : مسکونی

رای بدهید portfolio