پروژه خواجه نظام الملک

1401

تاریخ اجرا

60 روز کاری

مدت اجرا

100 مترمربع

متراژ پروژه