گل یاس

1398

تاریخ اجرا

30 روز کاری

مدت اجرا

265 مترمربع

متراژ پروژه