ضوابط طراحی نمای ساختمان در اصفهان

ضوابط طراحی نمای ساختمان در اصفهان

اجرای پروژه های ساختمانی در شهر و کشوری دارای یکسری مقررات و ضوابط است که مطابق با ویژگی های اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی آن شهر تعیین می شود. ضوابط کلی ساختمان در اصفهان از دو مرجع شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان  تعیین می شود. ضوابط و بخش نامه های ساختمان متناسب با هر قسمت و مرحله از کار ساختمان متفاوت است.

در قسمتی از این مقررات به محدودیت های ارتفاعی و لزوم رعایت حقوق همسایگان، معابر و… اشاره شده است. همچنین در خصوص نماهای مشرف به گذرها و حیاط در داخل ساختمان نیر دارای ضوابط مشخص است. در بخش هایی از ضوابط طراخی نمای ساختمان، برخی ممنوعیت های  تصویب شده در طراحی نما نیز اورده شده است. دانستن این مققرات و ضرابط در زمان بازسازی در اصفهان به ما کمک می کند تا کمتر دچار مشکلات جریمه و درگیری با شهرداری شویم. 

خلاصه مقررات مربوط به نما

 • درز انقطاع و نما
 • کنترل درز انقطاع در قسمتهایی که با محدوده ساخت همسایه ها مجاورت دارد، برمبنای ۲۲۲/۹ ارتفاع از پائین ترین سطح ساختمان تا روی آخرین سقف اصلی محاسبه میشود. دقت شود ابعاد درز انقطاع از ابعاد عرصه کسر گردد.
 • پیش بینی ضخامت نما در کلیه گذرها و حیاط و نورگیرها و تراسها و نیز در مجاورت با حیاط همسایه )پلاک های شمالی( که به میزان ۵ الی ۹۲ سانتیمتر در نظر گرفته میشود.
 • لطفاً دقت کنید ابعاد نما از ابعاد عرصه کسر گردد.

مفهوم صحیح درز انقطاع :در لغت نامه فارسی معنی کلمه درز یعنی فاصله و معنی کلمه انقطاع نیز یعنی قطع‌کننده یا جدا کننده پس وقتی این دو کلمه را در کنار هم قرار دهیم می‌شود، فاصله‌ای که باعث جداشدن می‌گردد.  فرض کنید چند ساختمان دقیقا چسبیده به هم ساخته شده‌اند و بعد از مدتی زلزله‌ای رخ دهد، نیرویی که زلزله ایجاد میکند باعث حرکت و جابه جایی ساختمان‌ها میگردد. (منبع)

 • نما ها
 • تمام نماهایی که مشرف به گذرها و حیاط هستند مطابق با پلان و مقاطع ترسیم شود.
 • خطوط شکست در پلان و مقاطع بایستی به دقت در نماها منعکس گردد.
 •  در نمایش نماهای جنوبی مشرفبه حیاط، نما از داخل حیاط ترسیم میشود.
 •  آکس گذاری در نماها رعایت شود.

جدول معرفی مقررات طراحی نمای ساختمان

موضوعرنگمصالح
رنگ غالب و زمینهرنگ مکمل مجازرنگ تیره حداکثرآجرحداقلسنگحداکثر*کامپوزیتحداکثر*آلومینیومحداکثرچوبحداکثرشیشهحداکثر
محدوده مصوب تاریخیکرم و بژآبی فیروزه ایقهوه ای روشن

اخرایی

گل بهی

۵%۶۰%به عرض حداقل۵ سانتیمتر۲۰%ممنوعممنوعممنوع۲۵%
خارج از محدوده مصوب تاریخیکرم و بژآبی فیروزه ایقهوه ای روشن

اخرایی

گل بهی

۵%۵۰%به عرض حداقل۵ سانتیمتر۲۰%۱۰%۱۰%۱۰%۲۵%

ممنوعیت های مصوب در ضوابط طراحی نما:

 • استفاده از نمای شیشه ای رفلکس در نمای اصلی و جانبی کلیه ساختمان ها ممنوع می باشد.
 • استفاده از نمای سیمان بری (موسوم به نماهای رومی ) و استفاده از سنگ های حجاری شده و موارد مشابه ممنوع می باشد . 
 • استفاده از نماهای پرده ای شامل کامپوزیت ،آلومینیوم ، شیشه و موارد مشابه در ساختمان های عمومی و دولتی ممنوع می باشد .
 • صدور پایان کار بدون اتمام نما کاری بنا در کلیه قسمت های قابل رویت از گذرهای عمومی و قسمت قابل رویت از فضای آزاد مالکیت همجوار ممنوع می باشد .
 • تعبیه لوله و کانال های تاسیساتی نمایان در پوسته خارجی بنا ممنوع است .
 • استفاده از سقف شیب دار در کلیه بنا های واقع در محدوده مصوب منطقه تاریخی و ساختمان های مسکونی خارج از محدوده مذکور ممنوع می باشد .
 • استفاده از تابلو های عمود بر سطح نما ممنوع است .

سایر ممنوعیت های طراحی 

 • ورودی
 • خط نشست زمین
 • درب ها و پنجره ها و بالکن

مراحل مشخص در زمان اخذ تاییدیه نما از  شهرداری

 • نقشه هوایی محل جهت تعیین موقعیت پلاک (نقشه GIS یا Google earth)
 • پلان های معماری و نقشه طرح نما به همراه تصاویر سه بعدی از آن 
 • ایده و کانسپت طرح در تناسب با همجواری ها(بهمراه تصاویر پلاک های مجاور)
 • تصویر از صفحات اول و دوم پروانه ساختمان 
 • یک CD شامل مدارک ذکرشده

ضوابط طراحی نمای ساختمان در اصفهان 

محصولات ما در پالادیوم :

4.7/5 - (15 امتیاز)